Verneombud

Åsane Trafikkskole har fått nytt verneombud.

På lærermøte 23 mai 2023 ble Trude H. Høyte enstemmig valgt som nytt verneombud for Åsane Trafikkskole AS for de neste 2 årene.