Våre betingelser

Trafikalt Grunnkurs:

 1. Kurset betales slik:
  Det sendes ut faktura til fakturakontakten din ca. 1 uke før første kursdag med betalingsfrist dagen før kursstart. Er faktura ikke betalt innen fristen får man ikke delta på kurset.
  Du kan også benytte deg av de ulike betalingsmulighetene i TABSelev. Kurset skal uansett være betalt senest dagen før kursstart.
 2. Avbestilling av kurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses SMS. Ved for sen avmelding belastes kursdeltakeren/fakturamottaker hele kursprisen.

Personbilpakker:

 1. Pakkene skal betales slik:
  Ønsker du tilsendt faktura må minimum 50% av pakken betales ved oppstart og restbeløpet før Sikkerhetskurs på vei gjennomføres.
  ELLER:
  Ser vi at det aktivt betales inn for gjennomført opplæring via TABSelev vil det ikke bli sendt ut faktura. Hele pakken, alle tillegg og all eventuell overskytende opplæring må være betalt i god tid før førerprøven. Blir pakken/opplæringen ikke betalt innen fristene blir førerprøve ikke gjennomført.
 2. Timer utover pakken betales fortløpende etter hver enkel- eller dobbeltime
 3. Pakken må brukes opp innen ett år fra dato for første kjøretime. 
 4. Trafikklæreren vurderer elevens kompetansenivå på de ulike obligatoriske trinn som må gjennomføres og avgjør når eleven kan meldes opp til førerprøve
 5. Alle timer i forbindelse med opplæringen til førerkort (teori, kurs og kjøring) er undervisningstimer på 45 minutter
 6. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke
 7. Pakkene gir ingen førerkortgaranti!
 8. Tillegg for bompenger på kr 600 og baneleie for bruk av NAF Øvingsbane (justeres årlig)
 9. Gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg. Betales direkte til SVV. Blir justert årlig
 10. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriftlig på SMS direkte til din trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før oppsatt time.
  OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje innen kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken eler betales i sin helhet.
 11. Avbestilling av kurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kurset starter til kontoret på epost kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses SMS. Ved for sen avmelding må hele kurset betales. 

Betingelser - kl. BE og Kode B96:

 1. Pakken skal betales slik:
  Hele pakken blir fakturert ved bestilling med 1 ukes betalingsfrist.
 2. Timer brukt utover pakken faktureres fortløpende.
 3. Pakken må brukes opp innen ett år fra dato for første kjøretime. 
 4. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke
 5. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriftlig på SMS direkte til din trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før avtalt time.
 6. OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken eller faktureres fortløpende.
 7. Avbestilling av lastsikringskurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses SMS. Ved for sen avmelding belastes eleven for hele kursprisen.

Betingelser Tungbil:

 1. Pakkene betales slik:
  Etter gjennomført "Grunnkurs tunge kjøretøy" sendes det ut faktura for full pakke og alle tillegg. Krysset du av for pakke på registreringsskjema ansees dette som inngått avtale om kjøp av pakkeløsning for opplæringen.
  Skal din arbeidsgiver eller andre betale opplæringen for deg, så skal vi ha tilsendt informasjon om riktig fakturamottaker / - adresse eventuelt bekreftelse/innkjøpsordre/tilsagn minst én uke før kursstart for "Grunnkurs tunge kjøretøy".
 2. Velger du å avslutte pakken før all opplæring er gjennomført tilfaller det et administrasjonsgebyr på 5% av pakkeprisen.
 3. Timer utover pakken betales/faktureres fortløpende etter hver enkel- eller dobbeltime.
 4. Pakken må brukes opp innen ett år fra deltakelse på Grunnkurs tunge kjøretøy.
 5. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke.
 6. Pakkene gir ingen førerkortgaranti.
 7. Trafikklæreren vurderer elevens kompetansenivå på de ulike obligatoriske trinn som må gjennomføres og avgjør når eleven kan meldes opp til førerprøve.
 8. Alle timer i forbindelse med opplæringen til førerkort (teori, kurs og kjøring) er undervisningstimer á 45 minutter
 9. For klassene C / D og CE holder vi Teorikurs hver 4. uke. 18 timer for kl. C/D og 12 timer for kl. CE. Samme avbestillingsfrist som for kurs gjelder, se pkt. 13 – 15.
 10. Tillegg for bompengerkr 600 tilkommer på alle pakker i alle klasser. Skal du ta flere klasser får du et bompengetillegg pr klasse du tar.
 11. Bøker og diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
 12. Påmelding til lastsikringskurs og ulykkesberedskapskurs er bindende. Dersom du ikke melder fra om forfall i god tid eller ikke møter opp på kurset du er meldt på, må det normalt betales ekstra for nytt kurs. Se pkt. 13 – 15 for avbestillingsfrister.
 13. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriftlig på SMS direkte til din trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før avtalt time.
 14. OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken/faktureres.
 15. Avbestilling av kurs skal helst skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses SMS. Ved for sen avmelding belastes eleven for hele kursprisen.

Betingelser Kurs:

 1. Kurset betales slik:
  Det sendes ut faktura ca. 1 uke før første kursdag med betalingsfrist dagen før kursstart. Er faktura ikke betalt innen fristen får man ikke delta på kurset.  
 2. Avbestilling av kurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses SMS. Ved for sen avmelding belastes kursdeltakeren/fakturamottaker hele kursprisen.
 3. Skal din arbeidsgiver eller andre betale kurset for deg, skal vi ha tilsendt en skriftlig bekreftelse, innkjøpsordre eller tilsagn senest 2 uker før første kursdag 
 4. For YSK Grunnutdanning 140 timers kurs gjelder også følgende:
  - Ved fremmøte på kurset anbefaler vi at all obligatorisk opplæring for den tunge klassen er gjennomført (det vil si at man er ferdig med "Sikkerhetskurs på vei")
  - De nettbaserte modulene M2 og M3 MÅ være bestått innen fristene og innen du kommer tilbake på skolen igjen for å ikke miste plassen på kurset.
  - Ny kursavgift må betales ved ny påmelding