Personbil med automatgir (BAut)

Klasse BAut gir rett til å kjøre personbil inntil 3.500 kg.

Et godt samarbeid mellom trafikkskolen og foreldre/foresatte er en viktig faktor i opplæringen. Dette gjør at opplæringen blir sikrere, mer effektiv og tilrettelagt for eleven. Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre/ foresatte og dersom du ønsker, kan du til enhver tid bli med i undervisningen slik at du kan få en god forståelse av hvordan man skal gripe inn, og veilede eleven på en best mulig måte.

Opplæringen i kl. BAut Personbil består av 4 trinn. Du må ha nådd målene på det ene trinnet før du kan starte på neste.

 1. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
  Består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring. Se egen info side om kurset.

 2. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  På trinn 2 lærer du å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du vil få kunnskap om kjøretøyet for å kunne forså og mestre de kjøretekniske ferdighetene. Du vil også lære deg å ta ansvar for sikkerhetskontroll og tilsyn med kjøretøyet. Antall timer som trangs her er individuelt, men trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

 3. Trinn 3: Trafikal dyktighet
  På trinn 3 lærer du å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også lære deg bestemmelsene i vegtrafikkloven, trafikkskiltene og veioppmerking. Du vil lære å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Når du har fullført trinn 3, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. Antall timer som trengs her er individuelt, men trinnet har 5 obligatoriske timer inkludert i sikkerhetskurs på bane og en veiledningstime sammen med trafikklæreren.

 4. Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei
  På trinn 4 vil du utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen din på landevei, i forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Du får sjansen til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med dine medelever.

For mer informasjon, sjekk Statens Vegvesen sine nettsider.

Avbestilling: Avbestilling må skje senest 5 virkedager før kursets oppstart.

Kommende kurs

Vis alle

 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Trafikalt grunnkurs m/Førstehjelp

  5. august 2024 1300 kr 9 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Førstehjelp (for deg over 25 år)

  8. august 2024 800 kr 4 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Trafikalt grunnkurs m/Førstehjelp

  9. september 2024 1300 kr 12 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Førstehjelp (for deg over 25 år)

  12. september 2024 800 kr 4 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Trafikalt grunnkurs m/Førstehjelp

  7. oktober 2024 1300 kr 11 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Førstehjelp (for deg over 25 år)

  10. oktober 2024 800 kr 4 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Trafikalt grunnkurs m/Førstehjelp

  11. november 2024 1300 kr 12 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  Førstehjelp (for deg over 25 år)

  14. november 2024 800 kr 4 ledige plasser Bestill

Våre lærere på personbil med automatgir