YSK Grunnutdanning 140 timers kurs - Persontransport

YSK Grunnutdanning 140 timers kurs for yrkessjåfør gjelder for deg som tar førerkort på tyngre kjøretøy (C, C1, E eller D, D1,E) og skal arbeide som yrkessjåfør. Som yrkessjåfør transporterer du personer eller gods mot vederlag. Kurset er obligatorisk for å kunne opparbeide den kompetansen som kreves for å få yrkessjåførkompetanse for person-/godstransport - kode 95. Alle yrkessjåfører som utfører transportoppdrag mot betaling er etter norsk lov pålagt å gjennomføre dette kurset.

Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har den nødvendige grunnleggende kompetansen og forståelsen for å kunne begynne i yrket, og at du oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.

Kurset består av 5 moduler, som til sammen utgjør 140 timer. Hver undervisningstime er på 1 time (60 min.). Kurset går over 4 uker.

 • Modul 1: Kjøretøyteknikk, optimal bruk av kjøretøy og HMS. (klasserom 36t).
 • Modul 2: Vegtransporten og samfunnet, ulykkesrisiko, kommunikasjon og service. (Nettbasert 35t).
 • Modul P3: Persontransportens vilkår. (Nettbasert 22t).

NB! Du må gjennomføre og få godkjent prøvene i modul 2 og 3 for å kunne delta videre på modul 4 og 5 på kurset og få dette godkjent.

 • Modul P4: Persontransport i praksis. (Klasserom 23t).
 • Modul 5: Sikker atferd på vegen. (Klasserom og kjøring 24t).

OBS! Modul 5 inneholder transportoppdrag som ikke kan gjennomføres før man har førerrett for klassen eller man er ferdig med Sikkerhetskurs på vei for den aktuelle førerkortklassen.

Om du i dag innehar kompetansen for godstransport og ønsker å utvide denne til også å gjelde persontransport kan du delta på et YSK Utvidelse 35 timers kurs.

Avbestilling: Avbestilling må skje senest 5 virkedager før kursets oppstart.

Unntak er:
Har du tatt førerkort for kl.D1/D før 10/9/2008?
Da holder det med et 35 timers etterutdannings kurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Kommende kurs

Vis alle

 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  YSK Grunnutdanning 140 timer - Persontransport. Kurset gjennomføres i samarbeid med kursaktøren Lime Green

  2. september 2024 35000 kr 18 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  YSK Utvidelse 35 timer - Persontransport

  16. september 2024 15000 kr 11 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  YSK Utvidelse 35 timer - Persontransport

  18. september 2024 15000 kr 10 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  YSK Grunnutdanning 140 timer - Persontransport. Kurset gjennomføres i samarbeid med kursaktøren Lime Green

  4. november 2024 35000 kr 19 ledige plasser Bestill
 • Åsane Trafikkskole AS, Arnatveitvegen 137, 5262 Arnatveit

  YSK Utvidelse 35 timer - Persontransport

  20. november 2024 15000 kr 12 ledige plasser Bestill

Våre instruktører / kursholdere: