Etter flere år med adresse Arnatveitvegen, har nå Åsane Trafikkskole undervisningslokaler også i Åsane!

For å styrke sin posisjon i markedet for undervisning i klasse B, går Åsane Trafikkskole inn i et samarbeid med Max Trafikkskole i Åsane.

Samarbeidet vil gi både Åsane og Max Trafikkskoler økt tilstedeværelse i markedet, større fleksibilitet og bedre tilgjengelighet for våre elever, både eksisterende og nye. Som en del av denne satstingen vil vi blant annet ha en felles administrasjon og satsing på markedsføring.

Karl-Kristian Kristensen er ansatt som kontormedarbeider med hovedansvar for å løfte frem klasse B for begge skolene. Karl-Kristian har hatt rollen som kontoransvarlig på Max Trafikkskole, og vil nå være en viktig ressurs for kundene, trafikklærerne og andre ansatte i både Max Trafikkskole og Åsane Trafikkskole.

- Dette samarbeidet gjør at vi nå kan leve opp til navnet Åsane Trafikkskole igjen! Sier Torleif Vestre, Daglig leder for Åsane Trafikkskole.

Torleif Vestre

Torleif Vestre, daglig leder i Åsane trafikkskole og fungerende daglig leder for Max Trafikkskole.

- Både Åsane og Max Trafikkskoler er godt tjent med dette samarbeidet, og det styrker både vår felles posisjon i markedet, vår evne til å konkurrere og ikke minst vår faglige tyngde, fortsetter han.

- En del av prosessen er at Karl-Kristian blir ansatt i Åsane Trafikkskole og kommer til å ha ansvar for å koordinere undervisningen og utvikle vårt tilbud for klasse B og BE/B96.

Karl-Kristian har vist at han brenner for jobben og han har tidligere gjennomført grep for Max Trafikkskole som vi nå kan dra nytte av i fellesskap.

Kalle f2

Karl-Kristian Kristensen koordinerer undervisningen for klasse B.

Felles mål

I et konkurransepreget marked ser både Åsane Trafikkskole og Max Trafikkskole at det er viktig å utvikle seg for å fremstå som attraktive for eksisterende og potensielle elever. Dette samarbeidet vil, i tillegg til å gi skolene samlet en større markedsandel, også skape et større og bedre faglig og sosialt miljø for både trafikklærerne og de andre ansatte.

2024-01-11 12.05.47

Åsane Trafikkskole og Max Trafikkskole samarbeider nå om opplæring for klasse B, BE og B96.