Selv om stadig flere kvinner velger å tilbringe arbeidsdagen på veien, er yrkessjåfør fremdeles et mannsdominert yrke. Vi i Åsane Trafikkskole håper enda flere fatter interesse for mulighetene som åpner seg med en jobb i transportbransjen.

– Jeg tenkte først og fremst at det ville være en kjekk jobb. Noen ser nok på yrket som veldig fysisk tungt og krevende, men slik er det ikke i dag. Vi har tilgang til mange ulike hjelpemidler som gjør arbeidet mer tilrettelagt og langt mindre risikofylt enn tidligere, sier Hege Nesslin.

Bør vise frem mulighetene

Etter å ha kjørt drosje i 27 år hadde hun behov for et jobbskifte. Interessen for kjøretøy var der, og kombinert med erfaringen fra persontransport, ble det til slutt et enkelt valg. I dag jobber hun som yrkessjåfør hos ASKO.

– I starten var jeg litt nervøs for å ta steget, men da jeg først tok kontakt med Åsane trafikkskole ble jeg umiddelbart tatt godt imot. Selv om det er annerledes å kjøre lastebil, hadde jeg nok en fordel fra alle årene jeg jobbet som drosjesjåfør. I etterkant har jeg også tatt busssertifikatet, så transportsektoren er definitivt et sted jeg ser for meg å bli.

I alt var de tre kvinner som deltok sammen på YSK etterutdanning. I ettertid har også datteren meldt seg opp til kurs, omskolert fra frisør til yrkessjåfør.

– Årsaken til at mange kvinner ikke ønsker å jobbe som yrkessjåfør handler nok i stor grad om arbeidstidene. Selv om flere arbeidsgivere er flinke til å tilrettelegge, er det ofte utfordrende å kombinere jobben med familie. Ellers er det nok et behov for å opplyse kvinner om hvilke muligheter som finnes innenfor dette yrket, særlig der hvor det er snakk om omskolering. Det er et fantastisk morsomt og givende yrke, sier Nesslin.

Noen som tror på deg

En som også har valgt å satse på en karriere som yrkessjåfør er Dennita Helen Borghild Page. Selv har hun akkurat startet på kurs hos Åsane Trafikkskole, men drømmen er likevel klar; å starte sitt eget firma for levering av transporttjenester.

– Jeg hadde nettopp min første kjøretime. Det var litt skummelt, men ved hjelp av en dyktig lærer gikk det langt bedre enn forventet. Å ha noen som tror på deg og tilpasser opplæringen til den enkelte er viktig for meg. Jeg har ikke møtt særlig mange fordommer etter at jeg startet, men de fleste synes det er et tøft yrkesvalg.

Utviklingen går i riktig retning

Trafikklærer hos Åsane Trafikkskole, Tom Sirevåg, har lang fartstid fra bransjen og har dermed fått mulighet til å følge utviklingen av kvinner i transportbransjen over tid.

– Noen blir fortsatt overrasket når de ser en kvinne komme ut av betongbilen på en anleggsplass, men det bør ikke være noe sjeldent syn lenger. Utviklingen går i riktig retning, men vi skulle gjerne hatt enda flere kvinnelige yrkessjåfører.

– Mange kvinner er nok tradisjonelt roligere og kanskje mer nøye enn menn. Det er en fordel når punktlighet og sikkerhet er en viktig del av bransjen. Dessuten tror jeg at det er sunt med flere kvinner for å utjevne balansen litt, sier han.

– Bransjen og kvinnene selv bør bli flinkere til å fortelle om arbeidsdagen sin og vise frem hvordan det er å jobbe som yrkessjåfør. Bransjen trenger flere kvinner, så jeg håper at enda flere får opp øynene for hvor mange muligheter som faktisk finnes, supplerer Page.

Denita og Hege tekst