Påmelding Førstehjelp (for deg over 25 år)

  • Fredag 26. jan kl. 12.40 - 14.15

Se alle kommende kurs

Informasjon om kurset

For deg over 25 år. Kurset tar for seg "Plikter ved trafikkuhell", Førstehjelp samt "Tiltak ved trafikkulykke". Tilsvarer siste dag av TGK.