Klasse B

Klasse B gir rett til å kjøre personbil inntil 3.500 kg.

Et godt samarbeid mellom trafikkskolen og foreldre/foresatte er en viktig faktor i opplæringen. Dette gjør at opplæringen blir sikrere, mer effektiv og tilrettelagt for eleven. Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre/ foresatte og dersom du ønsker, kan du til enhver tid bli med i undervisningen slik at du kan få en god forståelse av hvordan man skal gripe inn, og veilede eleven på en best mulig måte.

Opplæringen i kl. B Personbil består av 4 trinn. Du må ha nådd målene på det ene trinnet før du kan starte på neste.

 1. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
  Består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring. Se egen info side om kurset.
 2. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
  På trinn 2 lærer du å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du vil få kunnskap om kjøretøyet for å kunne forså og mestre de kjøretekniske ferdighetene. Du vil også lære deg å ta ansvar for sikkerhetskontroll og tilsyn med kjøretøyet. Antall timer som trangs her er individuelt, men trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.
 3. Trinn 3: Trafikal dyktighet
  På trinn 3 lærer du å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også lære deg bestemmelsene i vegtrafikkloven, trafikkskiltene og veioppmerking. Du vil lære å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Når du har fullført trinn 3, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. Antall timer som trengs her er individuelt, men trinnet har 5 obligatoriske timer inkludert i sikkerhetskurs på bane og en veiledningstime sammen med trafikklæreren.
 4. Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei
  På trinn 4 vil du utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen din på landevei, i forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Du får sjansen til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med dine medelever.

Betingelser:

Det forutsettes at du som elev hos oss har satt deg inn i våre betingelser for den klassen du skal ha opplæring i. Betingelsene finner du i menylinjen øverst på vår nettside.

Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister:

- Avbestilling av avtalte kjøretimer må skje til din trafikklærer senest kl. 12.00 dagen før avtalt time. I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time faktureres i sin helhet eller trekkes fra pakken.

- Avbestilling av kurs må skje senest 5 virkedager før kurset starter. Avmelding skjer til kontoret enten på mail: kontoret@asane-trafikkskole.no eller på telefon 55 19 92 00. Ved for sen avmelding belastes eleven for hele kursprisen.

For å unngå fakturagebyr anbefaler vi deg å betale med vipps via din side på TABSelev.no

Øvrige gebyrer:

Priser hos Statens Vegvesen pr 01.01.2024:

- Teoriprøve kr 380

- Praktisk prøve kr 1.240 / kr.1.200 (ved betaling på nett)

- Utstedelse av nytt førerkort kr 220 / kr. 90 (ved betaling på nett)

- Bilde til nytt førerkort kr 70

Har du ikke tatt trafikalt grunnkurs?

Kommende kurs

Vis alle

Ingen kommende kurs for øyeblikket.

Våre lærere på personbil