55 19 92 00 | kontoret@asane-trafikkskole.no

Førerkort

Førerkort

Førerkort

Vi tilbyr førerkortopplæring i alle førerkortklasser.


For klasse A har vi for tiden et samarbeid med annen skole. For alle andre klasser har vi egne ansatte. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs skreddersydd ditt behov. Vi har dyktige ansatte og moderne bilpark og konkurransedyktige priser på all opplæring.

Teoretisk og praktisk prøve:
Førerkortklassene A ,B, D1, D, C1, C og CE har alle teoretisk prøve som må bestås før man kan meldes opp til praktisk prøve i den samme førerkortklassen.

Alle førerkortklassene A, B, BE, D1, D1E, C1, C1E, C og CE har praktisk prøve, som må bestås for å få førerrett til den aktuelle førerkortklassen.

Karenstid – alle førerkortklasser:
Dersom du ikke består teoriprøven hos Statens vegvesen må du vente 2 uker før du får ta ny prøve.

Dersom du ikke består den praktiske prøven hos Statens Vegvesen må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

For utfyllende informasjon om førerkort se: www.vegvesen.no

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller for bestilling av kjøretime/kurs. Ekspedisjonen er åpen mandag – fredag 08.00 -15.30.

kontoret@asane-trafikkskole.no

55 19 92 00

Kontaktskjema