55 19 92 00 | kontoret@asane-trafikkskole.no

Pakker og priser

Pakker og priser

Pakker og priser

Tillegg for bompenger kr 500 for alle førerkortklasser.


Våre priser 2019

Her ser du en opplisting av våre priser gjeldende fra 01.02.2019. Priser i pakkeløsninger er rabatterte, se disse nedenfor.

Diverse Pris
Trafikalt grunnkurs Uten mørkekjøring Kr. 1 200
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 300
Sikkerhetskurs på bane 6 timer Kr. 4 000
Sikkerhetskurs på vei 13 timer Kr. 7 450
Mørkekjøring Kr. 1 700
Førerprøve Leie av bil Kr. 2 200
Sum obligatorisk Kr. 17 850
Kjøretime Kr. 650
Førstehjelp Kr. 600
Baneleie NAF øvingsbane kommer i tillegg til kurspris for sikkerhetskurs på bane. Kr. 1 240
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 800
Lastsikringskurs 2 timer Kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 3 timer Kr. 2 700
Førerprøve (gjelder kun BE) Leie av bil og henger Kr. 2 300
SUM obligatorisk BE 7 tonn totalt Kr. 8 750
Sum obligatorisk kode 96 4250 totalt Kr. 6 450
Kjøretime Kr. 900
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy 3 timer Kr. 1 800
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 000
Lastsikringskurs Dagskurs Kr. 5 000
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 000
Førerprøve Leie av bil Kr. 2 600
SUM obligatorisk kl. C1 Kr. 19 900
Kjøretime Kr. 1 000
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 400
Førerprøve Leie av bil og henger Kr. 2 800
SUM obligatorisk Kr. 9 400
Kjøretime Kr. 1 100
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy 3 timer Kr. 1 800
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 000
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 000
Førerprøve Leie av minibuss Kr. 2 600
SUM obligatorisk kl. D1 kr. 14 900
Kjøretime kl. D1 kr. 1 000
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Lastsikringskurs 2 timer Kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 400
Førerprøve Leie av minibuss og henger Kr. 2 800
SUM obligatorisk kl. D1E Kr. 11 350
Kjøretime kl. D1E Kr. 1 100
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy Fritak dersom du har C1 eller D1 Kr. 1 800
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Lastsikringskurs klasse C Dagskurs (fritak dersom du har C1) Kr. 5 000
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs (fritak dersom du har C1 eller D1) Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 6 timer Kr. 6 600
Sikkerhetskurs på vei 4 timer (dersom man har C1 eller D1) Kr. 4 400
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve Leie av lastebil / buss Kr. 2 800
SUM obligatorisk klasse C Kr. 24 000
Kjøretime kl. C Kr. 1 100
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy Fritak dersom du har C1 eller D1 Kr. 1 800
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs (fritak dersom du har C1 eller D1) Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 6 timer Kr. 6 600
Sikkerhetskurs på vei 4 timer (dersom man har C1 eller D1) Kr. 4 400
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve Leie av lastebil / buss Kr. 2 800
SUM obligatorisk klasse D Kr. 19 000
Kjøretime kl. C Kr. 1 100
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 600
Sikkerhetskurs på vei 10 timer Kr. 13 000
Førerprøve Leie av bil og henger Kr. 3 400
SUM obligatorisk kl. CE Kr. 19 000
Kjøretime kl. CE Kr. 1 300
Teknisk kontroll Anbefales Kr. 1 300
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 500
Lastsikringskurs 2 timer kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 5 000
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve leie av buss og henger Kr. 3 200
SUM obligatorisk Kr. 13 750
Kjøretime kl. DE Kr. 1 250
Diverse Pris
ADR Grunnkurs Kr. 5 500
ADR Tank Kr. 3 000
ADR Klasse 1 Sprengstoff Kr. 2 000
ADR Klasse 7 Radioaktiv Kr. 2 000
Kombinert Grunn og Tank Kr. 8 500
Kombinert alle klasser Ca. 50t fra fred. kl. 12.00 tom. tirsdag Kr. 12 500
Sikkerhetsrådgiver 1 kursdag + eksamen (holdes i forbindelse med ADR kurs) kr. 3 000
Diverse Pris
Lastebilkrankurs teori Inkl. bøker og teorieksamen Kr. 6 500
Lastebilkrankurs praksis 1 dag obligatorisk Kr. 2 500
Lastebilkrankurs praksis 2 dager hos oss Kr. 6 000
Lastebilkrankurs fadderavtale bedrift Fadder må avtales og godkjennes hos oss på forhånd Kr. 1 000
Praktisk prøve (må tas ved fadderavtale, ellers inkludert) Kr. 1 200
Maskinførerkurs teori Kr. 6 500
Maskinførerkurs praksis Kr. 8 000
Maskinførerkurs, fadderavtale bedrift Etter avtale
Truck kurs inkl. praksis Kr. 6 800
Truck kurs teori m/fadderavtale Fadder må avtales og godkjennes hos oss på forhånd Kr. 5 500
Praktisk prøve (må tas ved fadderavtale) Kr. 3 000
Diverse Pris
YSK Grunnutdanning - Gods- eller Persontransport 140 timer 35.000
Utvidelse, YSK Gods- eller Persontransport 35 timer 15.000
Etterutdanning Godstransport 35 timer 8.000
Etterutdanning Persontransport 7 timer 2.000

Vi tilbyr pakkeløsninger

Vi har gode pakkeløsninger i alle klasser. Velg ønsket pakke og kontakt oss for bestilling.

  • Pakke 1: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer
  • Kr. 20.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 10 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 2: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 20 timer
  • Kr. 25.500
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 20 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 3: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 30 timer
  • kr 31.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve
  • 30 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 4: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer Utvidelse
  • 5.500
  • Inkludert:
  • 10 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3
  • Pakke 5: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 5 timer Utvidelse
  • 2.800
  • Inkluderer:
  • 5 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3
  • Klasse BE - Personbil m/henger (7 tonn totalt)
  • kr 7.800
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Førerprøve - leie av bil og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 800
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Kode 96 - Personbil m/henger (4250 tonn totalt)
  • kr 5.400
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken kr 800
  • Klasse C1 - Lett lastebil
  • Kr. 18.500
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tunge kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Lastsikringskurs - dagskurs
  • Ulykkesberedskapskurs - dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 2 ekstra kjøretimer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 900.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse C1E - Lett lastebil m/henger
  • kr 9.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Førerprøve - leie av bil og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 1.000
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Klasse C - Lastebil
  • Kr. 32.000
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Lastsikringskurs - dagskurs
  • Ulykkesberedskapskurs - dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 6 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 8 ekstra kjørertimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.000.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse CE - Vogntog
  • Kr. 26.000
  • Inkluderer:
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Sikkerhetskurs på vei - 10 timer
  • 1 Førerprøve - leie av vogntog
  • 5 ekstra kjøretimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.200
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse D1 - Minibuss
  • Kr. 14.500
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Ulykkesberedskapskurs - Dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • 1 Førerprøve - leie av minibuss
  • 2 ekstra kjøretimer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 900.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse D1E - Minibuss m/henger
  • kr 10.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Førerprøve - leie av minibuss og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 1.000
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Klasse D - Buss
  • Kr. 28.000
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Ulykkesberedskapskurs - Dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 6 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av buss
  • 8 ekstra kjøretimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.000.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse DE - Buss m/henger
  • 18.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av buss og henger
  • 2 ekstra kjøretimer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.100.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller for bestilling av kjøretime/kurs. Ekspedisjonen er åpen mandag – fredag 08.00 -15.30.

kontoret@asane-trafikkskole.no

55 19 92 00

Kontaktskjema