BETINGELSER:

Velkommen til Åsane Trafikkskole

Logo ÅT

BETINGELSER:

Betingelser - Trafikalt Grunnkurs:

 1. Kurset betales slik:
  Det sendes ut faktura til fakturakontakten din ca. 1 uke før første kursdag med betalingsfrist dagen før kursstart. Er faktura ikke betalt innen fristen får man ikke delta på kurset.
  Du kan også benytte deg av de ulike betalingsmulighetene i TABSelev. Kurset skal uansett være betalt senest dagen før kursstart.
 2. Avbestilling av kurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses sms. Ved for sen avmelding belastes kursdeltakeren/fakturamottaker hele kursprisen.

********************************************************************************************************************************************************************************

Betingelser - Personbilpakker:

 1. Pakkene skal betales slik:
  Ønsker du tilsendt faktura må minimum 50% av pakken betales ved oppstart og restbeløpet før Sikkerhetskurs på vei gjennomføres.
  eller:
  Ser vi at det aktivt betales inn for gjennomført opplæring via TABSelev vil det ikke bli sendt ut faktura. Hele pakken, alle tillegg og all eventuell overskytende opplæring må være betalt i god tid før førerprøven. Blir pakken/opplæringen ikke betalt innen fristene blir førerprøve ikke gjennomført.
 2. Timer utover pakken betales fortløpende etter hver enkel- eller dobbeltime
 3. Pakken må brukes opp innen ett år fra dato for første kjøretime. 
 4. Trafikklæreren vurderer elevens kompetansenivå på de ulike obligatoriske trinn som må gjennomføres og avgjør når eleven kan meldes opp til førerprøve
 5. Alle timer i forbindelse med opplæringen til førerkort (teori, kurs og kjøring) er undervisningstimer på 45 minutter
 6. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke
 7. Pakkene gir ingen førerkortgaranti!
 8. Tillegg for bompenger på kr 600, kr 200 for smitteverntiltak og baneleie for bruk av NAF Øvingsbane (justeres årlig)
 9. Gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg. Betales direkte til SVV. Blir justert årlig
 10. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriflig på sms direkte til trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før oppsatt time.
  OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje innen kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken eler betales i sin helhet.
 11. Avbestilling av kurs skal skje skriflig senest 5 virkedager før kurset starter til kontoret på mail: kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses sms. Ved for sen avmelding må hele kurset betales. 

********************************************************************************************************************************************************************************

Betingelser - kl. BE og Kode B96:

 1. Pakken skal betales slik:
  Hele pakken blir fakturert ved bestilling med 1 ukes betalingsfrist.
 2. Timer brukt utover pakken faktureres fortløpende.
 3. Pakken må brukes opp innen ett år fra dato for første kjøretime. 
 4. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke
 5. Tillegg for smitteverntiltak kr 200
 6. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriftlig på sms til trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før avtalt time.
 7. OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken eller faktureres fortløpende.
 8. Avbestilling av lastsikringskurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses sms. Ved for sen avmelding belastes eleven for hele kursprisen.

********************************************************************************************************************************************************************************

Betingelser Tungbil:

 1. Pakkene betales slik:
  Etter gjennomført Grunnkurs tunge kjøretøy sendes det ut faktura for full pakke og eventuelle tillegg. Krysser du av for pakke på registreringsskjema ansees dette som inngått avtale om kjøp av pakkeløsning for opplæringen.
  Skal din arbeidsgiver eller andre betale opplæringen for deg, så skal vi ha tilsendt skriftlig bekreftelse/innkjøpsordre/tilsagn minst én uke før kursstart for Grunnkurs tunge kjøretøy.
 2. Timer utover pakken betales/faktureres fortløpende etter hver enkel- eller dobbeltime.
 3. Pakken må brukes opp innen ett år fra deltakelse på Grunnkurs tunge kjøretøy.
 4. Ubrukte timer i pakkene refunderes normalt ikke.
 5. Pakkene gir ingen førerkortgaranti.
 6. Trafikklæreren vurderer elevens kompetansenivå på de ulike obligatoriske trinn som må gjennomføres og avgjør når eleven kan meldes opp til førerprøve.
 7. Alle timer i forbindelse med opplæringen til førerkort (teori, kurs og kjøring) er undervisningstimer á 45 minutter
 8. For klassene C, D og CE er et teorikurs på 18 undervisningstimer innbakt i pakkene. Påmelding til dette kurset gjøres via vår nettside. Man kan delta på teorikurset før man deltar på GRunnkurs tunge kjøreteøy. Samme avbestillingsfrist som for kurs gjelder, se pkt. 12 – 14.
 9. Tillegg for bompengerkr 600 og tillegg for smitteverntiltakkr 200 tilkommer på alle pakker i alle klasser. Skal du ta flere klasser får du et bompengetillegg og tillegg for smitteverntiltak pr klasse du tar.
 10. Bøker og diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
 11. Påmelding til lastsikringskurs og ulykkesberedskapskurs er bindende. Dersom du ikke melder fra om forfall i god tid eller ikke møter opp på kurset du er meldt på, må det normalt betales ekstra for nytt kurs. Se pkt. 12 – 14 for avbestillingsfrister.
 12. Avbestilling av kjøretimer skal skje skriftlig på sms direkte til din trafikklærer innen kl. 12.00 dagen før avtalt time.
 13. OBS! I forbindelse med helligdager og helger må avbestilling skje senest kl. 12.00 siste virkedag før timen. For sent avbestilt time trekkes fra pakken/faktureres.
 14. Avbestilling av kurs skal skje skriftlig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no eller som svar på påminnelses sms. Ved for sen avmelding belastes eleven for hele kursprisen.

********************************************************************************************************************************************************************************

 Betingelser Kurs:

 1. Kurset betales slik:
  Det sendes ut faktura ca. 1 uke før første kursdag med betalingsfrist dagen før kursstart. Er faktura ikke betalt innen fristen får man ikke delta på kurset.  
 2. Avbestilling av kurs skal skje skriflig senest 5 virkedager før kursstart til kontoret@asane-trafikkskole.no  eller som svar på påminnelses sms. Ved for sen avmelding belastes kursdeltakeren/fakturamottaker hele kursprisen.
 3. Skal din arbeidsgiver eller andre betale kurset for deg, skal vi ha tilsendt en skriftlig bekreftelse, innkjøpsordre eller tilsagn senest 2 uker før første kursdag 
 4. For YSK Grunnutdanning 140 timers kurs gjelder også følgende:
  - Ved fremmøte på kurset  førerkort for den tunge klassen være bestått.
  - De nettbaserte modulene M2 og M3 MÅ bestås innen fristene og innen du kommer tilbake på skolen igjen for å ikke miste plassen på kurset.
  - Ny kursavgift må betales ved ny påmelding
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker asane-trafikkskole.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Åsane Trafikkskole AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn