55 19 92 00 | kontoret@asane-trafikkskole.no

Personbil

Personbil

Personbil

Førerkort klasse B

Klasse B gir rett til å kjøre personbil inntil 3.500 kg.

Et godt samarbeid mellom trafikkskolen og foreldre/foresatte er en viktig faktor i opplæringen. Dette gjør at opplæringen blir sikrere, mer effektiv og tilrettelagt for eleven.

Vi samarbeider med foreldre/ foresatte og dersom du ønsker, kan du til enhver tid bli med i undervisningen slik at du kan få en god forståelse av hvordan man skal gripe inn, og veilede eleven på en best mulig måte.

Opplæringen i alle førerkortklassene består av 4 trinn. Du må ha nådd målene på det ene trinnet før du kan starte på neste.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På trinn 2 lærer du å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du vil få kunnskap om kjøretøyet for å kunne forså og mestre de kjøretekniske ferdighetene. Du vil også lære deg å ta ansvar for sikkerhetskontroll og tilsyn med kjøretøyet. Antall timer som trangs her er individuelt, men trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 3: Trafikal dyktighet
På trinn 3 lærer du å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også lære deg bestemmelsene i vegtrafikkloven, trafikkskiltene og veioppmerking. Du vil lære å kjøre økonomisk og miljøvennlig. Når du har fullført trinn 3, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. Antall timer som trengs her er individuelt, men trinnet har 5 obligatoriske timer inkludert i sikkerhetskurs på bane og en veiledningstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei
På trinn 4 vil du utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen din på landevei, i forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Du får sjansen til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med dine medelever.


Vi tilbyr pakkeløsninger

  • Pakke 1: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer
  • Kr. 20.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 10 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 2: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 20 timer
  • Kr. 25.500
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 20 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 3: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 30 timer
  • kr 31.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve
  • 30 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.240
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Klasse BE - Personbil m/henger (7 tonn totalt)
  • kr 7.800
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Førerprøve - leie av bil og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 800
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Kode 96 - Personbil m/henger (4250 tonn totalt)
  • kr 5.400
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken kr 800
  • Pakke 4: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer Utvidelse
  • 5.500
  • Inkludert:
  • 10 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3
  • Pakke 5: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 5 timer Utvidelse
  • 2.800
  • Inkluderer:
  • 5 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3

Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr. 600 pr time.

Baneleie på kr. 1.240


Statens Vegvesens gebyrer 2019: 
Teori - Kr. 640
Praksis - Kr. 1 100
Førerkort - Kr. 300

Kurs - meld deg på her

Kjørelærere Klasse B - Personbil

Vi har dyktige trafikklærere og instruktører som sikrer god og riktig opplæring til konkurransedyktige priser. Vi legger vekt på godt samarbeid og involvering av foreldre og foresatte ved opplæring på liten bil (KL B).

Gratis kjøretime til deg som verver en venn!

Kanskje du har en venn eller bekjent som også ønsker å ta førerkort? Vi tilbyr én gratis kjøretime på liten bil (kl. B) til deg som verver en venn eller bekjent.

Gratis kjøretime til deg som verver en venn!

Gratis kjøretime til deg som verver en venn!

Kanskje du har en venn eller bekjent som også ønsker å ta førerkort? Vi tilbyr én gratis kjøretime på liten bil (kl. B) til deg som verver en venn eller bekjent.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller for bestilling av kjøretime/kurs. Ekspedisjonen er åpen mandag – fredag 08.00 -15.30.

kontoret@asane-trafikkskole.no

55 19 92 00

Kontaktskjema