55 19 92 00 | kontoret@asane-trafikkskole.no

Pakker og priser

Pakker og priser

Pakker og priser

Fra 01.07.2018 ser vi oss nødt til å innføre et bompengetillegg på kr 500. Gjelder alle førerkortklasser og kommer i tillegg til pakkeprisen.


Våre priser 2018

Her ser du en opplisting av våre priser gjeldende fra 01.01.2018. Priser i pakkeløsninger er rabatterte, se disse nedenfor.

Diverse Pris
Trafikalt grunnkurs Uten mørkekjøring Kr. 1 200
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 300
Sikkerhetskurs på bane 6 timer Kr. 4 000
Sikkerhetskurs på vei 13 timer Kr. 7 450
Mørkekjøring Kr. 1 700
Førerprøve Leie av bil Kr. 2 200
Sum obligatorisk Kr. 17 850
Kjøretime Kr. 650
Førstehjelp Kr. 600
Baneleie NAF øvingsbane kommer i tillegg til kurspris for sikkerhetskurs på bane. Kr. 1 200
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 800
Lastsikringskurs 2 timer Kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 3 timer Kr. 2 700
Førerprøve (gjelder kun BE) Leie av bil og henger Kr. 2 300
SUM obligatorisk BE 7 tonn totalt Kr. 8 750
Sum obligatorisk kode 96 4250 totalt Kr. 6 450
Kjøretime Kr. 900
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy 3 timer Kr. 1 700
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 900
Lastsikringskurs Dagskurs Kr. 5 000
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 3 800
Førerprøve Leie av bil Kr. 2 500
SUM obligatorisk kl. C1 Kr. 19 400
Kjøretime Kr. 950
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 100
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 200
Førerprøve Leie av bil og henger Kr. 2 700
SUM obligatorisk Kr. 9 000
Kjøretime Kr. 1 050
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy 3 timer Kr. 1 700
2 Trinnvurderingstimer Kr. 1 900
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 3 800
Førerprøve Leie av minibuss Kr. 2 500
Kjøretime Kr. 950
SUM obligatorisk kl. D1 kr. 14 400
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 100
Lastsikringskurs 2 timer Kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 4 200
Førerprøve Leie av minibuss og henger Kr. 2 700
SUM obligatorisk Kr. 10 950
Kjøretime Kr. 1 095
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy Fritak dersom du har C1 eller D1 Kr. 1 700
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Lastsikringskurs klasse C Dagskurs (fritak dersom du har C1) Kr. 5 000
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs (fritak dersom du har C1 eller D1) Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 6 timer Kr. 6 600
Sikkerhetskurs på vei 4 timer (dersom man har C1 eller D1) Kr. 4 400
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve Leie av lastebil / buss Kr. 2 700
SUM obligatorisk klasse C Kr. 23 800
Kjøretime Kr. 1 100
Diverse Pris
Grunnkurs tyngre kjøretøy Fritak dersom du har C1 eller D1 Kr. 1 700
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 200
Ulykkesberedskapskurs Dagskurs (fritak dersom du har C1 eller D1) Kr. 4 500
Sikkerhetskurs på vei 6 timer Kr. 6 600
Sikkerhetskurs på vei 4 timer (dersom man har C1 eller D1) Kr. 4 400
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve Leie av lastebil / buss Kr. 2 700
SUM obligatorisk klasse D Kr. 18 800
Kjøretime Kr. 1 100
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 600
Sikkerhetskurs på vei 10 timer Kr. 13 000
Førerprøve Leie av bil og henger Kr. 3 400
SUM obligatorisk Kr. 19 000
Kjøretime Kr. 1 300
Teknisk kontroll Anbefales Kr. 1 300
Diverse Pris
2 Trinnvurderingstimer Kr. 2 500
Lastsikringskurs 2 timer kr. 1 950
Sikkerhetskurs på vei 4 timer Kr. 5 000
Teknisk kontroll Kr. 1 100
Førerprøve leie av buss og henger Kr. 3 200
SUM obligatorisk Kr. 13 750
Kjøretime kl. DE Kr. 1 250
Diverse Pris
ADR Grunnkurs Kr. 5 500
ADR Tank Kr. 3 000
ADR Klasse 1 Sprengstoff Kr. 2 000
ADR Klasse 7 Radioaktiv Kr. 2 000
Kombinert Grunn og Tank Kr. 8 500
Kombinert alle klasser Ca. 50t fra fred. kl. 12.00 tom. tirsdag Kr. 12 500
Diverse Pris
Lastebilkrankurs teori Inkl. bøker og teorieksamen Kr. 6 500
Lastebilkrankurs praksis 1 dag obligatorisk Kr. 2 500
Lastebilkrankurs praksis 2 dager hos oss Kr. 6 000
Lastebilkrankurs fadderavtale bedrift Fadder må avtales og godkjennes hos oss på forhånd Kr. 1 000
Praktisk prøve (må tas ved fadderavtale, ellers inkludert) Kr. 1 200
Maskinførerkurs teori Kr. 6 500
Maskinførerkurs praksis Kr. 8 000
Maskinførerkurs, fadderavtale bedrift Etter avtale
Truck kurs inkl. praksis Kr. 6 800
Truck kurs teori m/fadderavtale Fadder må avtales og godkjennes hos oss på forhånd Kr. 5 500
Praktisk prøve (må tas ved fadderavtale) Kr. 3 000
Diverse Pris
YSK Grunnutdanning - Gods- eller Persontransport 140 timer 34.000
Utvidelse, YSK Gods- eller Persontransport 35 timer 14.000
Etterutdanning Godstransport 35 timer 8.000
Etterutdanning Persontransport 35 timer 8.000
Etterutdanning Godstransport 7 timer 2.000
Etterutdanning Persontransport 7 timer 2.000

Vi tilbyr pakkeløsninger

Vi har gode pakkeløsninger i alle klasser. Velg ønsket pakke og kontakt oss for bestilling.

  • Pakke 1: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer
  • Kr. 20.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 10 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.200
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 2: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 20 timer
  • Kr. 25.500
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 20 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.200
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 3: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 30 timer
  • kr 31.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på bane - 6 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 13 timer
  • 1 Førerprøve
  • 30 kjøretimer
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 600.
  • Tillegg til pakkepris:
  • Bompenger kr 500
  • Baneleie NAF Øvingsbane kr 1.200
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen
  • Pakke 4: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 10 timer Utvidelse
  • 5.500
  • Inkludert:
  • 10 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3
  • Pakke 5: Kjøreopplæring kl. B / B Automat - PERSONBIL - 5 timer Utvidelse
  • 2.800
  • Inkluderer:
  • 5 ekstra kjøretimer
  • Pakke for deg som har brukt opp timene i pakke 1, 2 eller 3
  • Klasse BE - Personbil m/henger (7 tonn totalt)
  • kr 7.800
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Førerprøve - leie av bil og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 800
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Kode 96 - Personbil m/henger (4250 tonn totalt)
  • kr 5.400
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 3 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken kr 800
  • Klasse C1 - Lett lastebil
  • Kr. 17.600
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tunge kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Lastsikringskurs - dagskurs
  • Ulykkesberedskapskurs - dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 2 ekstra kjøretimer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 850.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse C1E - Lett lastebil m/henger
  • kr 8.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Førerprøve - leie av bil og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 950
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Klasse C - Lastebil
  • Kr. 30.000
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Lastsikringskurs - dagskurs
  • Ulykkesberedskapskurs - dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 6 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av bil
  • 8 ekstra kjørertimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.000.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse CE - Vogntog
  • Kr. 25.000
  • Inkluderer:
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Sikkerhetskurs på vei - 10 timer
  • 1 Førerprøve - leie av vogntog
  • 5 ekstra kjøretimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.150
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse D1 - Minibuss
  • Kr. 12.500
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Ulykkesberedskapskurs - Dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • 1 Førerprøve - leie av minibuss
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 850.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse D1E - Minibuss m/henger
  • kr 9.500
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Førerprøve - leie av minibuss og henger
  • Kjøretimer utover pakken koster kr 950
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg
  • Klasse D - Buss
  • Kr. 25.000
  • Inkluderer:
  • Grunnkurs tyngre kjøretøy - 3 timer
  • 2 Trinnvurderingstimer
  • Ulykkesberedskapskurs - Dagskurs
  • Sikkerhetskurs på vei - 6 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av buss
  • 8 ekstra kjøretimer
  • Teorihjelp - 4 timer
  • Kjøretimer utover det som er i pakken koster kr 1.000.
  • Diverse gebyrer til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
  • Klasse DE - Buss m/henger
  • 16.000
  • Inkluderer:
  • Trinnvurdering - 2 timer
  • Lastsikringskurs - 2 timer
  • Sikkerhetskurs på vei - 4 timer
  • Teknisk kontroll
  • 1 Førerprøve - leie av buss og henger
  • 2 ekstra kjøretimer

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller for bestilling av kjøretime/kurs. Ekspedisjonen er åpen mandag – fredag 08.00 -15.30.

kontoret@asane-trafikkskole.no

55 19 92 00

Kontaktskjema